Chef/interimschef

Är du chef eller har du erfarenhet av att vara chef inom vård och omsorg har vi uppdrag för dig.

AML-beman­ning värder­ar kun­ni­ga och engager­ade medar­betare. Vårt mot­to är att lev­er­era tjän­ster av högs­ta kvalitet och möta kun­der­nas förvänt­ningar. Har du driv och är nog­grann är du rätt per­son att arbe­ta åt oss. Du erb­juds upp­drag där du kan påver­ka omfat­tning, inrik­t­ning och upp­dra­gens varaktighet.

Stämmer ovanstående på dig i din yrkesroll? Ta i så fall kontakt med oss så berättar vi mer.

    Hur vill du bli kontaktad? 

    Sky­d­das av reCAPTCHA
    Sekret­ess — Vil­lkor